Wij wijzen je de weg!

De arbeidsmarkt verandert razendsnel. Beroepen verdwijnen, nieuwe komen eraan. Werk dat je je leven lang blijft doen, bestaat niet meer. Ook diploma’s zijn snel verouderd. En de werknemer? Die heeft alleen toekomst als hij zich blijft ontwikkelen.

Samen op zoek naar ICT-talent

Wel eens gedacht aan werken in de ICT, maar heb je niet de juiste papieren? Het project Reskilling ICT Brainport gaat meer talent beschikbaar maken voor ICT-banen.

Video file

Rijd een willekeurig industrieterrein in de Brainportregio op en overal om je heen zie je ze hangen. Spandoeken, vlaggen, posters en banners. De kleur en vorm verschilt, maar de boodschap is steeds hetzelfde: technisch en ICT-personeel gezocht. Het vinden van ICT-talent is een van de grootste uitdagingen in de Brainportregio. Het omscholingsproject ‘Reskilling in Brainport’ wil Brainport Development samen met partners in de regio bijdragen aan het versnellen en versterken van omscholing.

Om meer talent beschikbaar te maken voor een ICT-baan, heeft Brainport Development, samen met de Leerwerkloketten Helmond en Eindhoven én een tiental werkgevers een campagne opgezet. In deze eerste fase slaan de ICT-werkgevers de handen ineen. Later kunnen meer bedrijven aanhaken. Het doel? Inwoners van de Brainportregio verleiden om te kiezen voor een baan in de ICT.

‘Of je nu merkt dat je werkplezier in je huidige baan afneemt of in een uitkeringssituatie zit, iedereen die een ICT kant in zich heeft, willen we bereiken.’ Aan het woord is Richard Kerste. Hij is namens Brainport Development verantwoordelijk voor het omscholingsproject. ‘Het doel is in eerste instantie om mensen in beweging te krijgen. We helpen ze hun ICT kant verder te ontplooien. Het startpunt? Een vrijblijvend oriëntatiegesprek met een loopbaanadviseur van het Leerwerkloket.’

Samenwerking met Leerwerkloketten

Brainport Development werkt voor de campagne nauw samen met de Leerwerkloketten in Helmond en Eindhoven. Inge van Stiphout is manager van het Leerwerkloket Helmond. Ze is blij dat er aandacht is voor het tekort aan ICT talent. ‘Veel mensen zijn zich echt wel bewust dat ze in een technische regio wonen, maar dat een ICT gerelateerde baan iets voor hen zou kunnen zijn, daar staan ze vaak niet bij stil. Ze denken dat het moeilijk is, dat ze het niet kunnen. Ten onrechte. Mensen die bijvoorbeeld in hun vrije tijd een website bouwen of thuis programmeren, hebben ook affiniteit met ICT. Het is aan ons om mensen daar bewust van te maken.’

Marjan Hesling is loopbaanadviseur bij het Leerwerkloket Zuidoost-Brabant. Ze gaat straks in gesprek met de kandidaten. ‘Ik wil meer te weten komen over hun achtergrond. Wat deden ze voorheen? Wat voor opleiding hebben ze gevolgd? Waar komt de interesse voor ICT vandaan? En in welke richting zouden ze willen gaan werken? Soms kan een competentietest helpen om inzichtelijk te maken wat past en waar hun talent ligt. Als dat helemaal duidelijk is, dan kan de kandidaat een oriëntatietraject volgen waar we mee samenwerken. De kandidaten kunnen hier ervaren wat werken in de ICT inhoudt en wat bij hen past. Ook de deelnemende werkgevers geven graag een kijkje in hun eigen keuken.

Daarna volgt een gesprek met potentiële werkgevers. Tijdens die gesprekken wordt ingezoomd op vragen als: wat is er nodig om hier te starten? Is een cursus van een paar weken voldoende of gaat het om een volledige opleiding? Maar belangrijker nog: is er een klik tussen werkgever en kandidaat? Zo ja, dan vindt er een officieel sollicitatiegesprek plaats. Als er een match is kan de kandidaat meteen starten met een baan in combinatie met een opleidingstraject.

Wie betaalt?

Er zijn verschillende regelingen en subsidiemogelijkheden beschikbaar waarmee (een deel van) de opleiding van de kandidaat betaald kan worden. Hetzelfde geldt voor het (door)betalen van het salaris gedurende de omscholing. Een en ander hangt af van de situatie van de kandidaat, het traject en de opleiding. Werkgeversadviseur van het Leerwerkloket Gert-Jan van Breugel: ‘Het is echt maatwerk. In deze campagne gaan we samen met de partners in de regio en deelnemende bedrijven op zoek naar (ruwe) diamanten.’

In contact

Wil jij meer weten over de campagne of wil je je aanmelden? Neem dan contact op via de website van het Leerwerkloket Zuidoost-Brabant: Aanmeldpagina informatie en advies | Leerwerkloket Zuidoost-Brabant