Wij wijzen je de weg!

De arbeidsmarkt verandert razendsnel. Beroepen verdwijnen, nieuwe komen eraan. Werk dat je je leven lang blijft doen, bestaat niet meer. Ook diploma’s zijn snel verouderd. En de werknemer? Die heeft alleen toekomst als hij zich blijft ontwikkelen.

Vacatures

Geldig tot:
Type leerwerktraject: BBL
Doelgroep: Participatiewet; doelgroepenregister, Scholier, Vroegtijdig schoolverlater, Wajong, Werkende, Werkzoekende zonder uitkering, WW
Werklocaties: Regio Zuidoost-Brabant
Twee koks in opleiding
Geldig tot:
Type leerwerktraject: BBL
Doelgroep: Participatiewet; doelgroepenregister, Scholier, Statushouder, Wajong, Werkzoekende zonder uitkering, WW
Werklocaties: Brainport Industries Campus BIC 1 5657 BX Eindhoven
een werkende man
Geldig tot:
Doelgroep: Anders, namelijk… (vul hier in wanneer de kandidaten van een bepaalde gemeente voor financiering in aanmerking komen.)
twee jongen aan het werken zijn