Wij wijzen je de weg!

De arbeidsmarkt verandert razendsnel. Beroepen verdwijnen, nieuwe komen eraan. Werk dat je je leven lang blijft doen, bestaat niet meer. Ook diploma’s zijn snel verouderd. En de werknemer? Die heeft alleen toekomst als hij zich blijft ontwikkelen.

Disclaimer

De website www.leerwerkloket.nl (hierna te noemen Leerwerkloket) is opgericht vanuit de Projectdirectie Leren en Werken en per 2012 overgedragen naar UWV. De Projectdirectie Leren en Werken was een samenwerkingsverband van de ministeries SZW en OCW.

UWV heeft vanuit het ministerie SZW de taak om de Leerwerkloketten te faciliteren zowel landelijk als in de regio. UWV en haar samenwerkingspartners (spannen zich in voor de website van het Leerwerkloket om te waarborgen dat de te verkrijgen informatie en het aanbod van relevante content waarnaar wordt verwezen en waarin de website Leerwerkloket als portal fungeert, volledig en juist is.

Aansprakelijkheid

Daarentegen kan het Leerwerkloket niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie die middels deze website gevonden wordt. Het Leerwerkloket aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan uit het bezoeken van deze website of voor enige schade ontstaan uit verleende diensten, aangeboden of verwezen content.

De website van het Leerwerkloket bevat verwijzingen of hyperlinks naar andere websites die buiten het domein van de website van het Leerwerkloket liggen. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd voor de doelgroepen van  het Leerwerkloket. Het Leerwerkloket is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze websites of bronnen. De ontwikkelaars van de website van het Leerwerkloket geven geen garantie noch aanvaarden zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, data, adviezen, verklaringen, software, producten of ander materiaal op dergelijke websites of bronnen.

Het technisch functioneren van de breedbandverbindingen valt onder het risico van de exploitant van de breedbandverbinding. Het Leerwerkloket aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor schade voortvloeiend uit de verplichtingen van de breedbandleverancier. De ontwikkelaars van deze website vrijwaren zich voor enige vorm van aansprakelijkheid vanwege een niet onbelemmerde toegang tot de diensten van de website  van het Leerwerkloket. Er worden geen garanties gegeven met betrekking tot het functioneren van www.leerwerkloket.nl. Tevens zijn de ontwikkelaars van deze website niet aansprakelijk voor eventuele virussen op de website of de servers van UWV en haar samenwerkingspartners die de informatie toegankelijk maakt. Behalve in geval van grove nalatigheid of opzet zijn de ontwikkelaars van deze website in geen geval aansprakelijk voor winstderving of voor bijzondere, incidentele, indirecte, bijkomende of enige andere schade die voortvloeit uit of verband houdt met het functioneren van www.leerwerkloket.nl of met de diensten die hier worden aangeboden, ongeacht op welke wijze deze schade ontstaat.

Cookies

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door jouw browser op jouw harde schrijf van jouw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies vindt je op de Cookies pagina.

Gebruik van enige informatie verkregen middels deze website, is op de eigen verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Voor klachten, opmerkingen of bij signalering van content die inbreuk maakt op wettelijke bepalingen of inbreuk maakt op rechten van derden kun je e-mailen naar info@leerwerkloket.nl.