Wij wijzen je de weg!

De arbeidsmarkt verandert razendsnel. Beroepen verdwijnen, nieuwe komen eraan. Werk dat je je leven lang blijft doen, bestaat niet meer. Ook diploma’s zijn snel verouderd. En de werknemer? Die heeft alleen toekomst als hij zich blijft ontwikkelen.

Privacyverklaring Leerwerkloket Zuidoost-Brabant

Privacy

Als je met het Leerwerkloket te maken hebt, dan geef je vaak je persoonsgegevens aan ons door. Als we persoonsgegevens vragen dan beschermen we jouw privacy zorgvuldig. Omdat we dat vanzelfsprekend vinden. Maar ook omdat dit moet volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit is privacywetgeving die vanaf mei 2018 geldt voor de hele Europese Unie. We kunnen ook gegevens verzamelen over jouw bezoek aan onze website. Dat doen we met cookies. Meer informatie hierover vind je op de pagina cookies.

Welke gegevens verzamelen wij? 

Wij gebruiken en bewaren de volgende persoonsgegevens:

  • Naam
  • Woonplaats
  • Geboortedatum
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Als je bij ons een test doet, bewaren we geen testresultaten. We bespreken de resultaten niet met anderen zonder jouw toestemming. Gegevens die jij aan ons doorgeeft (bv een cv, situatie, jouw specifieke vraag) om je beter van dienst te kunnen zijn, bewaren we zolang we ze nodig hebben om jou goed te kunnen helpen, daarna worden ze verwijderd. 

Wat doen wij met jouw gegevens?

Wij gebruiken je persoonlijke gegevens alleen als je deze aan ons geeft en ons hier toestemming voor geeft. We gebruiken je persoonsgegevens voor het doel waarvoor we ze hebben ontvangen: om contact met jou op te nemen, om je informatie en advies over Leren en Werken te geven, om naar jouw tevredenheid over onze dienstverlening te vragen. Wij mogen je nieuwsbrieven sturen als je hiervoor uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven.

Wie ziet de gegevens nog meer?

Om de dienstverlening en faciliterende functie van Leerwerkloket Zuidoost-Brabant  zo goed mogelijk te waarborgen, werken wij samen met enkele externe partijen namelijk: Xperity voor ons CRM systeem en LaPosta voor het versturen van de nieuwsbrief. Met deze partijen is een overeenkomst gesloten over de verwerking van persoonsgegevens.

Hoe beschermen wij jouw persoonsgegevens?

Bij gebruik van persoonsgegevens houden wij ons aan de eisen van de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG).
Dit betekent dat wij:

  • Jou eerst vragen om toestemming of wij jouw persoonsgegevens mogen gebruiken.
  • Aan jou laten weten waar we je persoonsgegevens voor gebruiken. Voor onze online dienstverlening doen wij dat via dit privacy statement.
  • Alleen persoonsgegevens verzamelen die nodig zijn voor de doelen van Leerwerkloket Zuidoost-Brabant. 
  • Geschikte beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen.
  • Jouw rechten respecteren om je persoonsgegevens in te zien, te gebruiken om jou te vragen naar klanttevredenheid en om je onze nieuwsbrief te sturen. 

Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?

We bewaren jouw gegevens zolang er een noodzaak is; dat is de periode dat wij onze diensten aan je verlenen. Als jij aangeeft dat je dit niet wilt, kun je een bericht sturen naar zuidoostbrabant@leerwerkloket.nl

Contact met het Leerwerkloket over privacy of jouw persoonsgegevens

Wil je contact opnemen met het Leerwerkloket over je privacy of je persoonsgegevens? Dan kun je e-mailen naar zuidoostbrabant@leerwerkloket.nl. Geef in de mail duidelijk aan wat je vraag of opmerking is.

Heb je een klacht over jouw privacy? Dan kun je ons ook mailen via zuidoostbrabant@leerwerkloket.nl of je kunt rechtstreeks een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.