Wij wijzen je de weg!

De arbeidsmarkt verandert razendsnel. Beroepen verdwijnen, nieuwe komen eraan. Werk dat je je leven lang blijft doen, bestaat niet meer. Ook diploma’s zijn snel verouderd. En de werknemer? Die heeft alleen toekomst als hij zich blijft ontwikkelen.

Subsidienieuws Tel mee met taal

Tot en met 28 februari was het mogelijk om subsidie aan te vragen voor activiteiten gericht op het voorkomen en verminderen van laaggeletterdheid. De subsidieregeling wordt steeds populairder: veel organisaties vroegen subsidie aan. En nu? We geven graag een update over de stand van zaken. En meteen goed nieuws: de volgende subsidieronde opent 1 juni!

Afbeelding
Leesbril op papier met tekst

Nieuwe ronde voor werkgevers opent 1 juni

Voor laaggeletterde werknemers was dit jaar eenmalig extra geld beschikbaar, waardoor er in totaal voor 8,8 miljoen euro kon worden aangevraagd. Veel organisaties maakten hiervan gebruik, maar er is nog ruim 2 miljoen euro over. Van 1 juni 2021 tot en met 30 juni 2021 stellen we daarom een tweede tijdvak open om een subsidieaanvraag in te dienen. Houd de website en onze socialmediakanalen in de gaten als je op de hoogte wilt blijven!

Loten voor ouders en experimenten

Dit jaar was het voor het eerst mogelijk om subsidie aan te vragen voor praktijkgerichte experimenten. Net als bij de subsidie voor ouders, werd het budget overvraagd. Dat betekent dat we in beide categorieën moesten loten. De loting is intussen achter de rug en DUS-I toetst de ingelote aanvragen op volledigheid. Voor experimenten gaan de ingelote en volledige aanvragen vervolgens naar het Expertisepunt Basisvaardigheden, dat zich inhoudelijk buigt over de voorstellen. Zij brengen vervolgens advies uit aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Binnen 13 weken bericht

Binnen 13 weken na afloop van de aanvraagperiode krijgt iedereen die subsidie heeft aangevraagd bericht van DUS-I met de uitkomst.

Meer informatie

Voor vragen over de subsidieregeling of jouw eigen aanvraag, kan je contact opnemen met DUS-I.

Op de hoogte blijven van de subsidies van Tel mee met Taal? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.