Wij wijzen je de weg!

De arbeidsmarkt verandert razendsnel. Beroepen verdwijnen, nieuwe komen eraan. Werk dat je je leven lang blijft doen, bestaat niet meer. Ook diploma’s zijn snel verouderd. En de werknemer? Die heeft alleen toekomst als hij zich blijft ontwikkelen.

Socialer ondernemen bij Woonbedrijf

Wat is sociaal ondernemen? Daar zijn verschillende antwoorden op. Maar de rode draad is: impact maken op de maatschappij en iets bijdragen aan de samenleving. En dat is precies waar Woonbedrijf voor staat. “We staan voor een inclusieve samenleving, waarin mensen naar elkaar omkijken”, zegt Susan. “Helemaal in deze tijd van polarisatie en grote verschillen in kansen tussen mensen.”

Projecten

Naast het verhuren van sociale woningen, willen we ons dus nóg socialer inzetten. Dit doen we via verschillende projecten en samenwerkingen. Een aantal voorbeelden:
Ergon Buurtbedrijven en Businesspost
Buurtfonds
Samen voor Eindhoven
Aan de slag 040
- We nemen Social Return on Investment (SROI) op in de contracten van onze leveranciers
Doe mee met 4W
Buddy Werkt
Stichting Present
Energiebox
- De app It’s my life
JINC (Jongeren Inclusief)
Impact 040
- We tekenden het convenant laaggeletterdheid

Sociaal ondernemen voor medewerkers

‘Socialer ondernemen’ betrekken we niet alleen op bewoners en leveranciers. Maar ook op onze medewerkers. “We bieden kansen aan werkzoekenden en trekken de goede medewerkers aan”, zegt Susan. “Maar we willen medewerkers ook laten zien wat sociaal ondernemen is. En wat ze daarin kunnen betekenen.”

De goede mensen aantrekken

Er loopt nu een proef bij de afdeling Verhuur. “We willen mensen hier laagdrempelig laten instromen. Vooral op kwaliteiten en persoonlijkheid. Denk aan nauwkeurig werken, het leuk vinden om administratief werk te doen, in een proces te werken… Zo helpen wij mensen aan werk en trekken wij de goede medewerkers aan.”

Kijken naar talenten

Buddy Werkt is een project dat hier ook aan bijdraagt en waar Leerwerkloket bij betrokken is Op het laatste event van Buddy Werkt leerde Susan Natasja Muskens kennen. “Buddy Werkt ondersteunt 50-plussers die werk zoeken”, zegt Natasja. “Niet door maar elk werk aan te pakken wat er is. Maar door samen met hen te kijken naar wat ze kunnen, willen en waar hun talenten liggen. En waar die het beste tot hun recht komen.” Daar hoort ook oriënteren bij bedrijven bij, wat Natasja heel belangrijk vindt. “Weer even voelen en kijken hoe het werkt bij een bedrijf. Dat verlaagt de stap ook naar werk.”

Buddy van 50-plussers

Buddy Werkt vraagt werkgevers om ‘buddy’ te zijn. Zo is Susan dat bij Woonbedrijf. De 50-plussers worden aan deze buddy gekoppeld en maken gebruik van hun kennis en netwerk. En krijgen een training vanuit het UWV. “We hopen zo dat iemand de richting of werkomgeving vindt waar hij of zij past.” Dit was het geval bij Tanja, nu woonconsulent bij Woonbedrijf. “We willen dat iedereen in de Brainportregio kan meedoen”, zegt Susan. “Daar dragen we als Woonbedrijf graag aan bij!”

Openstellen voor andere doelgroepen

Hoe begin je als bedrijf met sociaal ondernemen? “Er zitten zó veel aspecten aan”, zegt Natasja. “Maar begin ergens, al is het klein. Kijk als werkgever eens verder dan alleen naar CV en werkervaring. Stel je open voor andere doelgroepen. Ja, dat kan vragen om extra inzet in de vorm van tijd en begeleiding. Maar daar zijn voorzieningen voor, vanuit het UWV, de gemeente of Huis naar Werk. Je draagt zo bij aan de maatschappij, maar ook aan je eigen positionering. Mensen werken graag bij een bedrijf met een maatschappelijk doel, met betrokkenheid en oog voor mensen.” Susan vult aan: “Mensen moeten zich durven uitspreken en zich gehoord voelen. En de goede hulp en ondersteuning krijgen als dat nodig is.”

Jezelf kunnen zijn

Susan vindt het heel belangrijk dat mensen zichzelf kunnen zijn. Natasja knikt. “Precies, sociale veiligheid. Het voeren van ‘het goede gesprek’ is belangrijk. Waarbij je oprecht interesse toont in de mens. Kijk naar wat iemand wél kan en meeneemt vanuit ervaringen. En waar iemands behoeftes en verwachtingen liggen om goed te kunnen landen.”

Eén plek voor alles rondom werk

Natasja werkt bij het Leerwerkloket. Een samenwerkingsverband dat inwoners, bedrijven en arbiedsmarktprofessionals helpt en adviseert over de mindset ‘leven lang ontwikkelen’. Het Leerwerkloket is een partner van Huis naar Werk. Veel partners zijn hierbij aangesloten: UWV, SBB, VNO-NCW, FNV, CNV, WSD, RSVO PVO Kempenland, Kempenplus, Ergon, opleiders zoals Summa Collega en gemeenten in de regio. “Iedereen werkt hier samen. We willen dat dit één plek in de regio wordt voor alles dat te maken heeft met werk. Voor inwoners en bedrijven. Waar je terecht kunt voor informatie, bemiddeling en hulp bij ontslag, het wisselen van baan, loopbaanadvies en ondersteuning, jeugdwerkloosheid, sociaal ondernemen… Noem maar op.”

Training

Susan vindt het heel mooi dat er één plek is. “Eén punt dat iedereen op weg helpt. En waar je als bedrijf samen arbeids- en talentgerelateerde vraagstukken kunt onderzoeken. Zo zou ik leidinggevenden bij Woonbedrijf graag willen laten kennismaken met socialer ondernemen. Bijvoorbeeld door training. Zodat ze anders kunnen kijken naar functies en potentiële medewerkers. Niet kijken naar risico’s en beperkingen, maar naar wat mogelijk is.”

BronArtikel: Socialer ondernemen bij Woonbedrijf | W-platform (wplatform.nl)