Wij wijzen je de weg!

De arbeidsmarkt verandert razendsnel. Beroepen verdwijnen, nieuwe komen eraan. Werk dat je je leven lang blijft doen, bestaat niet meer. Ook diploma’s zijn snel verouderd. En de werknemer? Die heeft alleen toekomst als hij zich blijft ontwikkelen.

Samen op zoek naar technisch talent

Wel eens gedacht aan werken in de technische sector, maar heb je niet de juiste papieren? Het project Reskilling Brainport wil meer talent beschikbaar maken voor banen in de techniek.

Afbeelding
Techniek

Rijd een willekeurig industrieterrein in de Brainportregio op en overal om je heen zie je ze hangen. Spandoeken, vlaggen, posters en banners. De kleur en vorm verschilt, maar de boodschap is steeds hetzelfde: technisch personeel gezocht. Het is een van de grootste uitdagingen in de Brainportregio. Het vinden van technisch talent. Het omscholingsproject ‘Reskilling in Brainport’ wil Brainport Development samen met partners in de regio bijdragen aan het versnellen en versterken van omscholing. Maandag 4 april start een campagne om inwoners van de Brainportregio te enthousiasmeren voor een baan in de techniek. 

Om meer talent beschikbaar te maken voor een baan in de techniek, heeft Development, samen met de Leerwerkloketten Helmond en Eindhoven én tien werkgevers een campagne opgezet. In deze eerste fase slaan tien tech-werkgevers de handen ineen. Later kunnen meer bedrijven aanhaken. Het doel? Inwoners van de Brainportregio verleiden om te kiezen voor een baan in de techniek. 

‘Of je nu merkt dat je werkplezier in je huidige baan afneemt of in een uitkeringssituatie zit, iedereen die een technische kant in zich heeft, willen we bereiken.’ Aan het woord is Richard Kerste. Hij is namens Brainport Development verantwoordelijk voor het omscholingsproject. ‘Het doel is in eerste instantie om mensen in beweging te krijgen. We helpen ze hun technische kant verder te ontplooien. Het startpunt? Een vrijblijvend oriëntatiegesprek met een loopbaanadviseur van het Leerwerkloket.’  

Samenwerking met Leerwerkloketten 

Brainport Development werkt voor de campagne nauw samen met de Leerwerkloketten in Helmond en Eindhoven. Inge van Stiphout is manager van het Leerwerkloket Helmond. Ze is blij dat er aandacht is voor het tekort aan technisch talent. ‘Veel mensen zijn zich echt wel bewust dat ze in een technische regio wonen, maar dat een baan in de techniek iets voor hen zou kunnen zijn, daar staan ze vaak niet bij stil. Ze denken dat het moeilijk is, dat ze het niet kunnen. Ten onrechte. Mensen die bijvoorbeeld in hun vrije tijd aan een brommertje sleutelen, hebben ook affiniteit met techniek. Het is aan ons om mensen daar bewust van te maken.’ 

Rachida Amarir is loopbaanadviseur bij het Helmondse Leerwerkloket. Ze gaat straks in gesprek met de kandidaten. ‘Ik wil meer te weten komen over hun achtergrond. Wat deden ze voorheen? Wat voor opleiding hebben ze gevolgd? Waar komt de interesse voor techniek vandaan? En in welke richting zouden ze willen gaan werken? Soms kan een competentietest helpen om inzichtelijk te maken wat past en waar hun talent ligt. Als dat helemaal duidelijk is, dan kan de kandidaat een oriëntatietraject volgen bij een van de opleiders waar we mee samenwerken. In Eindhoven is dat Summa College en in Helmond ROC Ter AA. Ook de deelnemende werkgevers geven graag een kijkje in hun eigen keuken. De kandidaten kunnen er ervaren wat werken in de techniek inhoudt en wat bij hen past.’

Daarna volgt een gesprek met potentiële werkgevers. Tijdens die gesprekken wordt ingezoomd op vragen als: wat is er nodig om hier te starten? Is een cursus van een paar weken voldoende of gaat het om een volledige opleiding? Maar belangrijker nog: is er een klik tussen werkgever en kandidaat? Zo ja, dan vindt er een officieel sollicitatiegesprek plaats. Als er een match is kan de kandidaat meteen starten met een baan in combinatie met een opleidingstraject.

De wegwijzers op het gebied van leren en ontwikkelen

Natasja Muskens is werkgeversadviseur bij het Leerwerkloket Eindhoven. ‘Ik wijs werkgevers de weg in de jungle van alles op het gebied van leren en ontwikkelen. Dat doe ik door met bedrijven in gesprek te gaan en professionals in de regio te adviseren. Daarnaast ben ik kartrekker van het accountteam Techniek. Vanuit die rol ben ik nauw betrokken bij deze campagne. Ons doel is dat we een flink aantal werkzoekenden kunnen inspireren om voor een baan in de techniek te kiezen. Verder willen we de mindset bij bedrijven veranderen. Nu zoeken ze nog vaak naar het schaap met de vijf poten, maar dat ga je vandaag de dag niet gemakkelijk meer vinden. Onze tip? Durf verder te kijken dan je neus lang is. Ook tussen omscholers zitten pareltjes.’ 
 

Wie betaalt?

Er zijn verschillende regelingen en subsidiemogelijkheden beschikbaar waarmee (een deel van) de opleiding van de kandidaat betaald kan worden. Hetzelfde geldt voor het (door)betalen van het salaris gedurende de omscholing. Een en ander hangt af van de situatie van de kandidaat, het traject en de opleiding. Natasja: ‘Het is echt maatwerk. In deze campagne gaan we samen met de partners in de regio en deelnemende bedrijven op zoek naar (ruwe) diamanten.’ 

In contact

Wil jij meer weten over de campagne of wil je je aanmelden? Neem dan contact op met Richard Kerste van Brainport Development: r.kerste@brainportdevelopment.nl of 06 - 34 73 88 00.

Steun Metropool Regio Eindhoven

Het project Omscholingsaanpak Brainportregio is mogelijk gemaakt door een bijdrage van de Metropoolregio Eindhoven in het kader van de Herstelaanpak Breed Economisch Vestigingsklimaat.

Heb jij het gevoel dat je niet op je plek zit bij je huidige werkgever? En wil je weten wat dan wel bij je past? Kijk dan op de site www.jouwtechnischekant.nl


 

Afbeelding
Logo's Brainport, Leerwerkloket en Metropool