Wij wijzen je de weg!

De arbeidsmarkt verandert razendsnel. Beroepen verdwijnen, nieuwe komen eraan. Werk dat je je leven lang blijft doen, bestaat niet meer. Ook diploma’s zijn snel verouderd. En de werknemer? Die heeft alleen toekomst als hij zich blijft ontwikkelen.

Gratis ontwikkeladvies voor uw medewerkers

Goed nieuws! Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft per 1 april een subsidie ter beschikking gesteld, om je werknemers ontwikkeladvies te geven. Dit zogenaamde STAP ontwikkeladvies is speciaal bedoeld voor mensen die niet geschoold zijn of praktisch geschoold (maximaal mbo-2 niveau).

Afbeelding
Horecamedewerker

Onbenut potentieel

Digitalisering en automatisering zorgen voor verandering in functies. Dit vereist nieuwe kennis en vaardigheden. Banen gaan verloren, nieuwe beroepen ontstaan. Blijvend leren is essentieel. In beweging komen is niet voor iedereen even gemakkelijk. Ook weten veel mensen niet hoeveel onbenut potentieel ze in huis hebben. Daarom heeft de overheid het STAP-budget in het leven geroepen. Zo kan iedereen op zijn eigen manier werken aan persoonlijke ontwikkeling, groei en werkplezier. En voorkom je onnodige uitstroom.

Ontwikkeladvies in het kort

De subsidie is vanaf 1 april a.s. aan te vragen bij een gekwalificeerde loopbaanprofessional. Het STAP ontwikkeladvies is gericht op medewerkers die weinig bijscholen, weinig scholingsmogelijkheden hebben of het meeste baat hebben bij scholing en kent als specifieke doelgroep praktische geschoolden met een afgeronde opleiding van maximaal mbo-2.

Het ontwikkeladvies ter waarde van € 700,-- is een persoonlijk adviestraject dat bestaat uit 4 uur loopbaanbegeleiding inclusief een arbeidsmarktscan. Het geeft inzicht in het toekomstperspectief, competenties en scholingsmogelijkheden. De aanvraag van de subsidie en de betaling loopt geheel via de loopbaanprofessional.

Voordelen voor jouw organisatie

  • Professionele en kosteloze begeleiding
  • Vergroting van de binding met je medewerkers
  • Lange termijnperspectief voor je personeel

Als werknemers weten wat hun vaardigheden zijn, vergroot dat hun blik op de arbeidsmarkt. Mogelijk komt er (om)scholing om de hoek kijken. Ook daar kan het STAP-budget een rol in spelen. De subsidie heet niet voor niets STAP, namelijk STimulering Arbeidsmarkt Positie. Help je medewerkers een stap vooruit in hun loopbaan en zet het ontwikkeladvies nu in!

Er is een beperkt aantal adviezen beschikbaar. Dus meld je snel aan. Je kunt hiervoor in Regio Zuidoost-Brabant terecht bij erkende NOLOC loopbaancoach bij jou in de buurt of via een erkende NOLOC loopbaancoach bij het leerwerkloket Meer info en aanmelden: [website of contactgegevens].

Gratis ondernemersscan voor uw bedrijf

Als uw medewerker deelneemt aan het gratis ontwikkeladviesgesprek via NOLOC, dan kan er tevens voor uw bedrijf een ondernemersscan aangevraagd worden. Met de ondernemersscan wordt de arbeidsmarktpositie van uw deelnemer in kaart gebracht en een beeld geschetst van de levensvatbaarheid van een eigen bedrijf. Neem hiervoor contact op met een erkende loopbaancoach bij u in de buurt of via het leerwerkloket Zuidoost-Brabant.