Wij wijzen je de weg!

De arbeidsmarkt verandert razendsnel. Beroepen verdwijnen, nieuwe komen eraan. Werk dat je je leven lang blijft doen, bestaat niet meer. Ook diploma’s zijn snel verouderd. En de werknemer? Die heeft alleen toekomst als hij zich blijft ontwikkelen.

Duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers

In Brabant werken bijna 100.000 mensen met onvoldoende basisvaardigheden. Dit betekent dat zij moeite hebben met het lezen en schrijven van de Nederlandse taal, rekenen en/of digitale vaardigheden. Ze hebben bijvoorbeeld moeite met het begrijpen van werkinstructies of het schrijven van e-mails. Maar ook het succesvol afronden van een vakinhoudelijke training is voor hen een flinke uitdaging.

Afbeelding
schrift zonder tekst klein

 

Deze opleidingen zijn vaak zeer talig waardoor laaggeletterde werknemers de benodigde diploma’s en certificaten niet kunnen behalen of behouden. Dit kan grote gevolgen hebben voor een bedrijf. Denk aan een lagere productiviteit, een hoger ziekteverzuim vanwege het niet melden van veiligheidsincidenten en diverse veiligheidsproblemen. Herkent u dit? Als werkgever kunt u een belangrijke bijdrage leveren aan de basisvaardigheden van uw medewerkers door het belang ervan op de werkvloer bespreekbaar te maken. En door uw medewerkers hierin te scholen. De scholingskosten die u maakt, kunnen op verschillende manieren gesubsidieerd worden.

Subsidie voor scholing

De subsidiemogelijkheden voor scholing van laaggeletterde werknemers zijn:

▪ Tel mee met Taal
▪ Cofinanciering (50%) door de gemeenten van de arbeidsmarktregio Zuidoost Brabant

Gratis spreekuur

Wilt u graag weten hoe u kunt investeren in de taalvaardigheid van uw medewerkers? En hoe daar voordeel uit kunt halen? Meld u dan aan voor een digitaal spreekuur via Teams. U kunt hiervoor een mail sturen naar Esther de Poorter, taalnetwerkcoördinator Zuidoost Brabant, e.de.poorter@eindhoven.nl. Ze zal u vervolgens een uitnodiging sturen voor het spreekuur op een tijdstip dat u het beste past. Tijdens dit spreekuur staan verschillende deskundigen u graag te woord!

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de flyer