Wij wijzen je de weg!

De arbeidsmarkt verandert razendsnel. Beroepen verdwijnen, nieuwe komen eraan. Werk dat je je leven lang blijft doen, bestaat niet meer. Ook diploma’s zijn snel verouderd. En de werknemer? Die heeft alleen toekomst als hij zich blijft ontwikkelen.

Artikel

Ontwikkeling Leerwerkloketten in beeld

Begin 2019 stonden de Leerwerkloketten Fryslân, Rijnmond en Twente voor de grote uitdaging om zich verder te ontwikkelen tot robuuste, zichtbare en laagdrempelige punten voor loopbaan- en scholingsadvies in hun arbeidsmarktregio. Zij ontvangen hiervoor extra budget van het kabinet onder de noemer “Pilots Leerwerkloket Plus”.

Video file

In bovenstaande video krijg je een goed beeld van hoe de Leerwerkloketten hebben bijgedragen aan een betere ondersteuning van werkenden, niet werkenden en werkgevers bij een Leven Lang Ontwikkelen. 

De drie Leerwerkloketten Plus hebben hun dienstverleningsaanbod verbreed, zich gevestigd op meer plekken en hun netwerk in de regio verder versterkt. En dat is niet onopgemerkt gebleven! Het Leerwerkloket blijft in ontwikkeling en is daarom DE juiste partner op de regionale arbeidsmarkt.